Karnety

Rodzaj
Cena
Liczba
Wartość
KARNET NA JAZDĘ (1 z 6 jazd)
Możliwy zakup w cenie karnetu jako wielokrotność 6 jazd. Czas ważności karnetu od dnia zakupu wynosi 45 dni.
55.00
0.00
KARNET NA ZAJĘCIA DLA MAŁYCH DZIECI
Karnet nie ma ograniczenia ilości jazd.Czas ważności karnetu od dnia zakupu wynosi 45 dni.
25.00
0.00