Cennik

CENNIK
Wyższej Szkółki Jazdy
Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

 

                         JAZDY REKREACYJNE

   • Zajęcia dla dzieci w wieku 3-6 lat - 20 min - 40 zł
   • Nauka jazdy dla początkujących - 30 min - lonża - 80 zł
   • Nauka jazdy dla początkujących - 60 min - zastęp lonżowy– 80 zł
   • Jazda w zastępie - 90 min–  80 zł
   • Karnet na 6 jazd - 420 zł (obowiązuje na zajęciach z nauki jazdy oraz na jazdach w zastępie) 

                          JAZDY SPORTOWE

   • Grupa rekreacyjna - 90 min – 75 zł
   • Grupa treningowa - 90 min - 95 zł
   • Trening sportowy na koniu powierzonym - 60 min – 165 zł
   • Trening indywidualny na własnym koniu - 45 min - 110 zł

                          ZAJĘCIA DODATKOWE                        

   • Woltyżerka - 90 min - 70 zł
   • Hipoterapia - 30 min - 100 zł
   • Karnet na 6 zajęć hipoterapii - 540 zł 
   • Lekcja o koniu dla grup szkolnych i przedszkolnych
   • Grupa do 10 osób - 45 min - 260 zł
   • Grupa do 10 osób - 90 min - 500 zł

                        

Wszystkie powyższe ceny są kwotami BRUTTO

Przy zapisywaniu się na zajęcia prosze pamiętać, że dzieci zapisujemy na kuce, a młodzież i odrosłych na duże konie.

 

 Zniżka rodzinna przysługuje posiadaczom karty rabatowej „Rodzina Plus”

 1. Warunkiem otrzymania karty rabatowej jest przedłożenie w siedzibie WTWK – Partynice stosownych dokumentów potwierdzających status rodziny (akt urodzenia, dowody tożsamości, oświadczenia itp.).
 2. Karta uprawnia do uzyskania rabatów na naukę jazdy konnej ( lonża, zastęp lonżowy) na jazdę w zastępach (kuce i duże konie) oraz w grupie rekreacyjnej, w wysokości:
  1. 20 % rabatu dla dwuosobowej rodziny;
  2. 30 % rabatu dla trzyosobowej rodziny;
  3. 40% rabatu dla czteroosobowej rodziny;
  4. 50% rabatu dla pięcioosobowej lub liczniejszej rodziny.
 3. Powyższe rabaty obowiązują tylko pod warunkiem równomiernego rozłożenia zajęć na każdego korzystającego z jazd członka rodziny i dotyczą ceny za pojedynczą jazdę.
 4. Zakup biletów w ramach zniżki rodzinnej odbywa się wyłącznie kartą płatniczą w kasie WTWK – Partynice po wcześniejszej rezerwacji i  otrzymaniu potwierdzenia drogą mailową. mail: rekreacja@torpartynice.pl

Dwa plus trzy i jeszcze więcej 

 1. Warunkiem otrzymania zniżki jest przedłożenie w siedzibie WTWK – Partynice stosownych dokumentów tj. Karty Rodzina Plus.
 2. Karta uprawnia do uzyskania rabatów na zajęcia dla dzieci 3-6 lat, naukę jazdy konnej ( lonża, zastęp lonżowy) na jazdę w zastępach (kuce i duże konie) oraz w grupie rekreacyjnej, w wysokości 30% od pojedynczej jazdy. 
 3. Zakup biletów w ramach Karty Rodzina Plus odbywa się wyłącznie kartą płatniczą w kasie WTWK – Partynice po wcześniejszej rezerwacji i  otrzymaniu potwierdzenia drogą mailową. mail: rekreacja@torpartynice.pl