Wybór zajęć

Lonża na średnim kucu
Nauka jazdy konnej od podstaw dla dzieci od 7 roku życia
30 minutowa indywidualna lekcja jazdy na lonży prowadzona przez instruktora jazdy konnej.
Lonża na dużym kucu
Nauka jazdy konnej od podstaw dla dzieci od 7 roku życia
30 minutowa indywidualna lekcja jazdy na lonży prowadzona przez instruktora jazdy konnej.
Zastęp lonżowy - kuce
Zajęcia dla osób, które opanowały jazdę na lonży. O przejściu na ten poziom zaawansowania decyduje instruktor.
60 minut zajęć (30 min zajęć w stajni, 30 min jazdy) Nauka siodłania i działania pomocy jeździeckich. Przygotowanie do samodzielnej jazdy w zastępie. Zastęp 3 kuców w zamkniętej przestrzeni lonżownika.